مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

ترکیب ایمیل و بازاریابی RSS

ترکیب ایمیل و بازاریابیRSS

باپیوند سایتی کاملا ساده ی(Really Simple Syndication)RSS می توانید تغییرات را در متن وبسایت اعلام کنید تا هر کسی باابزار خواندن RSS تمامی بخش های به روز شده را دریافت کند وببیند. RSS دربین مشتریان محبوبیت یافته است ، زیرا به آن ها اجازه می دهد بدون در اختیار گذاشتن اطلاعات شخصی از تعییرات وبسایت مورد علاقه شان آگاه شوند. به این صورت مشتری کنترل کاملی بر روی اطلاعات دریافتی وشرایط هر اشتراک دارد. برخی از مزایای آن در زیر آمده است:

فیدهای RSS مسدود نمی شود یابرگشت نمی خورد. (اگرچه مشترکان RSS می توانند فیدهای شامل محتویات کلمات کلیدی ویژه ای را فیلتر کنند.)

فیدهای RSS رتبه بندی موتور جستجو را به خاطر محتوای منتشر شده در اینترنت وروی وبسایت تقویت می کنند.

فیدهای RSS برای رساندن متن صوتی و تصویری بسیار قابل اعتمادند.

استفاده از فیدهای RSS برای بازاریابی ،روزبه روز دربین صاحبان تجارت محبوبیت بیشتری می یابد. بنا بر این توصیه می کنم از امکان های مختلف غافل نشوید ، اگر چه باید به محدودیت های بازاریابی RSS که در زیر آمده واقف باشید.

فیدRSS را به خودی خود در پوشه ی صندوق پستی دریافت نمی کنید، بنا براین به محض ارسال فید جدید ناپدید می شود. مشترکان نمی توانند پست های قدیمی را برای بعد ذخیره کنند.

مشترک نمی توانند فید RSS را به راحتی برای دوستان و همکارانش فوروارد کند.

مشتریان بالقوه و کنونی باید برای گرفتن فیدRSS به طور آن لاین ثبت نام کنند که این کار جمع آوری اطلاعات مشترکان را به صورت شخصی مشکل می سازد.

فیدهای RSS بمشترک اجازه نمی دهند مستقیم به فید شما جواب دهد تا به طور شخصی باشما در ارتباط باشد.

با توجه به محدودیت ها ومزایای هر ابزار ، درزیر نکاتی برای استفاده از RSS و بازاریابی ایمیلی در کنار ابزارهای دیگر آمده است :

پیوندهایی در اطلاعات اشتراک RSS ایمیل قرار دهید تا مشترکان لیست ایمیل تان امکان دریافت هر دو شکل اطلاع رسانی را داشته باشد.

پیوند های ثبت ناکم لیست ایمیلی را در فیدهای RSS قرار دهید تا فرصتی برای جمع آوری آدرس ایمیل ودر صورت نیاز شروع مکالمه ی فردی با مشترک داشته باشید.

به مشترکان RSS اجازه ندهید به صورت ناشناس به فیدهای شما بپیوند

از مشترکان لیست ایمیلی که در گزارش برگشت شما نشان داده می شوند بپرسید کا آیا می خواهند به جای ایمیل ، فید RSS دریافت کنند.

استفاده از ایمیل برای تقویت وبلاگ

وبلاگ وبسایت میزان اطلاعات خبری است که باتوجه به تاریخ وموضوع دسته بندی شده است . بیشتر وبلاگ ها به جای اینکه تخفیفی باشند، در اصل اطلاعاتی هستند. اما وبلاگ های بازاریابی به صورت های ظریفی اداره می شوند. اگر تجارت شما از وبلاگ نویسی سود می برد ، ازنکات زیر برای ترکیب بازاریابی ایمیلی و وبلاگ نویسی و افزایش نتایج دو ابزار استفاده کنید:

پیوند ثبت نام لیست ایمیل را به صفحات وبلاگ اضافه کنید تا بدین ترتیب بازدیدکنندگان علاقه مند برای دریافت اطلاعات وتخفیف ، از طریق ایمیل ثبت نام کنند.

با پیوند به مقاله های جدید آینده از ایمیل برای جذب بازدید کننده به وبلاگ استفاده کنید.

با پیشنهاد پیوند به پیشنهادات مثبت داوطلبانه که افراد وبلاک می گذارند،از وبلاگ برای پشتیبانی ایمیل استفاده کنید.

ارزش خبرنامه ایمیلی را با تاُکید بر نکات ودیگر باز خوردهای وبلاگ تقویت کنید.

از وبلاگ به عنوان منبع اطلاعات خبر نامه ی ایمیلی وارجاع خوانندگان به محتویات بایگانی استفاده کنید.

 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها