مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

پیروی از قوانین اسپم

اسپم ها آن قدر مشکل ساز هستند که قانونگذاران قانون can-spam2003 را برای تعقیب ارسال کنندگان آن تصویب کرده اند.این اسم از ابتدای حروف عنوان رسمی این قانون به نام کنترل حمله های ناخواسته ی نوشته های هرزه نگارانه و قانون بازاریابی 2003 تشکیل شده است .تحت این عنوان قانون گذاران در زمینه ی بازاریابی ایمیلی برخی از کارها را غیر قانونی اعلام کرده اند و به تعداد دیگر عنوان قانونی داده اند .

تشخیص اینکه چه ایمیل هایی باید از این قانون پیری کنند.

قانون can –spam 2003 در مورد پیام های الکترونیکی بازرگانی کاربرد دارد که قوانین آن با پیام های ارتباطی یا دو جانبه فرق دارد.
به طور کلی این قانون دو نوع از انواع ایمیل را به شرح زیر توضیح می دهد :

ایمیل بازرگانی:
در اصل ایمیلی شامل تبلیغات ,تخفیف,یا بخشی از محتویات یک وبسایت تجاری است .

ایمیل ارتباطی یا دو جانبه :
اساسا" شامل هر ایمیلی به جز ایمیل بازرگانی می شود .
اگر چه خوب است بدانید برخی از ایمیل ها شامل تعریف ایمیل تجاری نمی شوند اما نباید فراموش کنید که دریافت کننده ممکن است تمامی ایمیل هایی را که با نام شرکت شما ارسال می شود به عنوان ایمیل تجاری ارزیابی کند .بهترین کار این است که مطمئن شوید تمام ایمیل های شرکت از این قوانین تبعیت می کنند.

جمع آوری آدرس های ایمیل به صورت قانونیبر طبق قانون can-spam 2003 شکل های ویژه ای از جمع آوری ادرس های ایمیل غیر قانونی محسوب می شوند و قبل از ارسال ایمیلی با محتوای ویژه باید از مشترکان لیست ایمیل اجازه بگیرید.
روش های غیر قانونی جمع اوری آدرس های ایمیل همیشه به اسانی قابل شناسایی نیستند.بنابراین بهترین کار این است که از تمامی افراد داخل لیست به طور مشخص برای ارسال ایمیل اجازه داشته باشید.


• هرگز از شرکتی که به شما اجازه می دهد آدرس های ایمیل را به شکل فایل اطلاعاتی نگه دارید ,لیست ایمیل نخرید.
• هرگز آدرس ایمیل را از وبسایت یا از دیگر شاخه های اطلاعاتی آن لاین جمع آوری نکنید.
• از سرویس جمع آوری آدرس ایمیل استفاده نکنید.
• از تجارت دیگری لیست ایمیل قرض نگیرید یا به لیست دیگری ایمیل نفرستید.
• هیچ لیست ایمیلی را اجاره نکنید مگر اینکه مطمئن شوید شرکت اجاره دهنده ی لیست بر طبق قانون عمل می کند.

گنجاندن محتویات ضروری در ایمیل


طبق قانون can-spam باید محتوای ویژه ای را در ایمیل تان بگنجانید.با توجه به موارد زیر ایمیل تان قانونی می شود :
راهی برای مشترکان خود پیش بینی کنید که در صورت نیاز بتوانند از دریافت ایمیل های بعدی انصراف دهند.
هرکسی که درخواست لغو اشتراک کرد باید بطور دائم در طول ده روز پس از ارسال درخواست از لیست ایمیل تان حذف شود و نمی توانید بدون اجازه ی علنی او را دوباره به لیست اضافه کنید.
حتما ایمیل تان شامل آدرس فیزیکی باشد .
اگر درخانه کار می کنید و نمی خواهید آدرس آن را در ایمیل تان بنویسید تا زمانی که اداره پست یا شرکت اجاره دهنده ی ان صندوق پستی شما را به آدرس تجاری قانونی تان مرتبط می کند.ادرس صندوق پستی خود را در ایمیل ذکر کنید.
دقت کنید اطلاعات سربرگ ایمیل به وضوح بیانگر هدف تجارت شما باشد و به هیچ طریقی قصد گمراه کردن مخاطب را نداشته باشید.
حتما باید مشخص کنید ایمیل تان محتوی درخواست است.
حتما ایمیل تان باید از تمامی دستورالعمل های کاربردی برای مواردی که مربوط به مسائل جنسی می شود تبعیت نماید.

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها