تلفن تماس با ما 36411130-031

مصاحبه با متقاضیان مشاغل نوآورانه

مصاحبه با متقاضیان مشاغل نوآورانه

شما درخواهید یافت که اکثر افراد ایده های جالبی دارند؛ به شرطی که از آن ها بخواهید ایده هایشان را ابرازکنند! درهر مصاحبه ی شغلی باید این سوُال مطرح شود:«آیا می توانید درمورد کاری بیندیشید که با انجام آن اوضاع شرکت ما بهتر ومرتب تر از الانش شود؟» به عبارت دیگر هنگامی که یک متقاضی تلاش می کند شمارا تحت تاُثیر قراردهد و متقاعدتان سازد که فردی عالی برای شغل مورد نظر است ، او می تواند راه هایی پیشنهاد دهد که به بهبودی تجارت شما می انجامد. اگر شما سوُال کنید مطمئنا جواب های جالبی دریافت خواهید داشت . به علاوه اگر واقعا ایده ای را بپسندید شاید تصمیم بگیرید که متقاضی ارائه دهنده ی این پیشنهاد را استخدام کنید وانجام پیشنهاد او را به خودش محول سازید.
یک راهنمایی دیگر برای استخدام این است که به دنبال شواهدی از مشارکت های نو آورانه در شغل های گذشته باشید.رزومه معمولا خلاقیت رانشان نمی دهد، زیرا متقاضیان براین باور غلط هستند که استخدام کنندگانشان محافظه کار هستند و بیشتر به صلاحیت های شغلی در مقایسه باخیال پردازی علاقه مندند، اما واقعا چرا شخصی را استخدام کنیم که ایده ای برای به اشتراک گذاری ندارد؟

حفظ کنید

آسان ترین راه برای تبدیل یک شرکت به پیشگام صنعتی نوآور، استخدام افراد نوآور است. اطمینان یابید که هرکارمند جدید یک تاریخچه ی موثق درمورد به اشتراک گذاری ایده های باارزش دارد ونیزتوانایی خود را برای تفکر مستقل در فرایند مصاحبه ی شغلی نشان داده است. یک مشکل جاری یا چالش را به هنگام مصاحبه مطرح کنید وپیشنهادهای آن هارا بخواهید. به زودی درخواهید یافت که آیا با یک متفکر خلاق وحلال مشکلات خوب صحبت می کنید یا خیر.

هشدار

لطفا رزومه استخدام نکنید. مهم نیست که این رزومه چقدر جالب است؛فردی که نمی تواند سوُالات سخت شمارا پاسخ دهد،فردی خواهد بود که برای شما کارخواهد کردنه رزومه اش.

مشاهده ی آنچه تجارت ها به آن افتخار می کنند

تجارت هایی که کالایی جدید عرضه می کنند یا به بهبود عملکرد اهمیت می دهند یا خط تجاری جدیدی راه می اندازند تمایل دارند آنچه انجام داده اندبه اطلاع عموم برسانند. بریده ی جراید تجاری رامطالعه کنید تا دریابید شرکت ها درمورد چه نوآوری هایی به خود می بالند وببینید آیا دستاوردهای آن ها ایده ی خوبی نصیب تان می کند که بتوانید در محل کار خود آن را به اجرا بگذارید.

اتخاذ رویکردی مثبت به هنگام سنجش احتمالات

وقتی ایده های نوآورانه ای از منابع متعدد وگسترده ای لز نظر می گذرانید به یادداشته باشید که تخیلی خالی از تعصب،کلیدیافتن راهی برای اعمال آن ها در تجارت شماست. ایده ها به شکلی آماده برای اجرا یافت نمی شود ، بلکه نقاط شروعی هستند برای تفکر نوآورانه ی شما ، لذا بانگاهی منتقدانه با آن ها برخورد نکنید.
محاسن ومعایب هر ایده راببینید.توجه کنید که عبارت محاسن ومعایب با لغت محاسن شروع شده – مزایا یا نکات مثبت یک ایده- ومعایب یا نکات منفی را پس از مشاهده ی موارد مثبت مدنظر قرارمی دهد. می توانید به سرعت هر ایده ای راکه مطرح می شود رد کنید.زیرا همه ی ایده ها دارای مسائل یا موانعی هستند که باید بر آن ها فائق آیید تا بتوانید از آنها در تجارت خود استفاده کنید . اما اگر منافع یک ایده قابل توجه باشد، شاید ارزش زمان وزحمتی که برای تطبیق این ایده با مقاصدتان لازم است را داشته باشید.

بررسی هماهنگی خود با توانایی هایتان

می توانم موقعیت های متعدد تجاری جدید و بزرگی تصور کنم، زیرا من در جلسات حل مشکلات بسیاری با مشتریانم حضور دارم.لذا دستیابی به ایده هایی برای نوآوری ، ملکه ذهن من شده است. من از کنار اکثر این ایده ها با بی اعتنایی عبور می کنم،زیرا مجموعه ی تجاری من از صلاحیت لازم برای اجرای این ایده ها برخوردار نیست. به طورمثال من تولیداتی در ابعاد وسیع انجام نداده ام ، لذا کالای تولیدی احتمالا با تجارت من تناسبی ندارد. از سوی دیگر من هیچ کاری در زمینه ی الکترونیک انجام نمی دهم.اگرچه شرکت های من در توزیع و فروش کالا بسیار شایسته عمل می کنند،فروش مستقیم به مشتریان ندارند وفقط به شکل فروش شرکت به شرکت فعالیت می کنند. اگر ایده ای برای یک کالای مصرفی جدید ومعرکه دست یابم که فردی باید آن را تولید کند وبه فروش برساند، این ایده را به مشتری ارجاع می دهم. من به محدودیت های خود موافقم.

حفظ کنید

حتی با داشتن قدرت تخیل قوی ونسخه ای از کتاب های خوب درباره ی تجارت ، در می یابید که بسیاری از ایده ها برای تجارت شما مناسب نیستند. هنگامی که به سنجش ایده ها می پردازید ، عملی بودن آن ها را بررسی کنید؛ بدین معنی که مزایا برمعایب پیشی بگیرند که در این صورت ایده ها باید موفققیت آمیز باشند وسپس بررسی ثانویه ای انجام دهید تا دریابید آیا این ایده با توانایی های شما تناسب دارد یاخیر . در غیر این صورت به جستجوی خود ادامه دهید. ایده ها مجانی هستند.می توانید تعداد زیادی ایده دور بریزید وبه جستجوی خود ادامه دهید تازمانی که به مورد مناسبی دست می یابید.