مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

ارزش های رنگ ها

ارزش های رنگ ها

HTML ارزش رنگ را به دو روش نشان می دهد:

نام : ازلیست محدودی انتخاب می کنید.

تعداد : به یاد ماندن آن سخت تر است اما گزینه های زیادی دارید.

اسامی رنگ ها

خصوصیا ت HTML شامل 16 اسم رنگ است که در صفحات می توانید از آن ها استفاده کنید.

توضیحات رنگ ها


CSS ازخصوصیات زیر برای توضیح درباره ی رنگ ها استفاده می کنند:

رنگی که رنگ فونت را نشان می دهد،برای توضیح رنگ پیوندها در حالات مختلف استفاده می شود.(فعال،دیده شده)

رنگ زمینه یا زمینه رنگ، زمینه رنگ کل صفحه یا زمینه عنصر ویژه ای را تعریف می کند(برای مثال ، رنگ زمینه برای تمامی عناوین سطح یک ، مشابه ایده ی تاُکید بر روی موردی در سند ورد)

متن

برای تغییر رنگ متن صفحه


1. انتخاب کننده را تعیین کنید.

برای مثال ، آیا رنگ برای عناوین سطح اول ، تمامی پاراگراف ها یا پاراگراف ویژه ای کاربرد دارد؟


2. ازویژگی رنگ استفاده کنید.


3. نام رنگ یا ارزش هگزادسیمال را مشخص کنید.


درقوانین قبلی CSS رنگ تمامی متن های صفحه با استفاده از بدنه ی انتخاب کننده توصیف می شد. رنگ برای تمامی متن های سند کاربرد دارد مگر اینکه غیر از این گفته شده باشد. برای مثال ، برای عنوان سطح اول سبز جنگلی با استفاده از حاشیه نویسی هگزادسیمال استفاده می شود.

رنگ زمینه

برای تغییر رنگ زمینه ی صفحه تان یا بخشی از آن مراحل زیر را انجام دهید:


1. انتخاب کننده را مشخص کنید.

برای مثال ، آیا رنگ برای کل زمینه کاربرد دارد یا فقط برای بخش ویژه ای کاربردی است؟


2.از رنگ زمینه یا زمینه به طور مناسب استفاده کنید.

3. نام رنگ یا ارزش هگزاد سیمال را تعیین کنید.

ترکیب پایه برای بیان استایل این است:

Selector {background – color : value;}

از رنگ زمینه برای یک بلوک متن استفاده کنید- برای مثال، یک پاراگراف بیشتر مثل اینکه رنگ زمینه را برای تمام صفحه تعریف می کنید.

از زمینه به عنوان ویژگی خلاصه برای تمام خصوصیات زمینه ی شخصی یا رنگ زمینه استفاده برای تنظیم رنگ استفاده کنید.


Selector {background: value value value}

 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها