مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

لیست های شماره گذاری شده

لیست های شماره گذاری شده

لیست شماره گذاری شده حداقل شامل دومورد است که هرکدام از آن ها باشماره آغاز شود. ازدوعنصر برای لیست شماره گذاری شده استفاده کنید:
عنصر تنظیم لیست (<o1>) مشخص می کند که لیست عدد گذاری شده است.
عناصر موردی لیست (<1i>) هرمورد را جداگانه درلیست علامت گذاری می کنند.
لیست شماره گذاری شده دارای سه مورد ،به ترتیب به عناصر ومحتویات زیر نیاز دارد:

<o1>
<1i>

محتوا برای مورد اول لیست

</1i>
<1i>

محتوا برای مورد دوم لیست

</1i>
<1i>

محتوا برای مورد سوم لیست

</1i>
</o1>
علامت گذاری زیر ، یک لیست شماره گذاری شده ی سه موردی رانشان می دهد:

لیست های نقطه ای

لیست نقطه گذاری شده لیستی است که از یک یا چند مورد تشکیل شده که هر کدام بانقطه ی بزرگ شروع می شوند. لیست گلوله ای به موارد زیر نیاز دارد:

عنصر لیست نامرتب (<u1>) مشخص می کند که درحال ایجاد لیست نقطه گذاری شده هستید .
عنصر لیست موردی (<1i>) هر مورد را در لیست مشخص می کند.
علامت پایانی برای عنصرلیست نامرتب (<Iu1>) به این مطلب اشاره دارد که لیست باید تمام شود.
لیست بدون ترتیب ودارای سه مورد (آیتم) به عناصر ومحتوایی به ترتیب زیر نیاز دارد:

<u1>
<1i>

محتوا برای اولین مورد لیست

</1i>
<1i>

محتوا برای دومین مورد لیست

</1i>
<1i>

محتوا برای سومین مورد لیست


</1i>
</1u>


علامت گذاری زیر، قالب بندی یک لیست سه موردی را به عنوان لیست مرتب شده با نقطه های بزرگ (.) تشکیل می دهد.دیدگاه ها
پربازدیدترین ها