مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

بررسی تعداد برگشتی های صفحه فرود

بررسی تعداد برگشتی های صفحه فرود

تعداد برگشتی های صفحه ی فرود تعداد بازدید کنندگان صفحات فرودی است که بعد از دیدن این صفحه سایت را ترک کرده اند وبه عنوان درصدی از کل بازدید کنند گان این صفحه بیان می شود. نرم افزارهای علم تحلیل وب تعداد برگشتی صفحه ی فرود را برای هر صفحه ی وبسایت تان گزارش می دهند.


تعداد بالای برگشتی صفحه ی فرود معمولا نشانه ی این است که بازدید کنندگان وقتی بر روی ایمیل شان کلیک می کنند بهآن علاقه مندند، اما وقتی به صفحه ی فرود می رسند به دیدن صفحات دیگر وبسایت علاقه ای ندارند. تعیین اینکه آیا تعداد برگشت صفحه فرود خیلی بالاست یا نه، به دانستن این نکته بستگی دارد که چند نفر از بازدید کننده ها بعد از دیدن صفحه ی فرود خیلی بالاست یا نه، به دانستن این نکته بستگی دارد چند نفر از بازدید کننده ها بعد از دیدن صفحه ی فرود ویژه ای ،به دیدن صفحات بیشتری نیاز دارند.


اگر در صفحه ی فرود از بازدید کننده بخواهید خرید کند، ممکن است لازم باشد بازدید کننده های زیادی از صفحه ی فرود به صفحات دیگری مثل سبد خریدوصفحه ی تأییدبروند. اگر در صفحه ی فرود از بازدید کننده می خواهید به خاطر اینکه حاوی یک کوپن است آن را چاپ کند، تعداد برگشتی ممکن است به اندازه ی تعداد افرادی که صفحه ی فرود را چاپ می کنند وبا کوپن به فروشگاه شما می آیند مهم نباشد.
دلایل احتمالی تعداد زیاد برگشتی از صفحه ی فرود از این قرار است:

صفحه ی فرود با طراحی ایمیل هماهنگی ندارد. این باعث می شود که بازدید کننده اعتمادش به هویت شمارا از دست بدهد.

پیشنهاد داخل ایمیل با پیشنهاد مندرج در داخل صفحه ی فرود هماهنگی ندارد وباعث می شود بازدید کنندگان در مورد پیشنهاد اصلی شک کنند.

 محتوای صفحه ی فرود چیزی نیست که بینندگان توقع دارند و باعث می شود بازدید کننده احسا س کند راه را اشتباهی آمده است.

بازدید کننده نمی تواند پس از کلیک اطلاعاتی که می خواهد را پیدا کند. حتما اگر اطلاعات دیگری نیز در صفحه ی فرود باشند بازهم بازدید کننده نا امید می شود.

 بازدید کننده به پیشنهاد شما علاقه مند است اما آماده ی خرید نیست.
این باعث می شود بررسی بیشتر را به بعد موکول کند.

 صفحه ی فرود شما قدم بعدی را کا ملاً مشخص نمی کند وباعث می شود مخاطب نداند چطور پیش برود.

رهگیری مسیر کلیک بازدید کننده ی وبسایت
مسیریکلیک هر صفحه ی وب را که بازدید کننده وارد آن می شود فهرست میکند.این صفحات به ترتیب از پیوند ایمیل شروع می شود وتا لحظه ای که بازدید کننده وبسایت را ترک می کند،ادامه می یابد.


رهگیری مسیر کلیک به شما کمک می کند تصمیم بگیرید آیا صفحات وبسایت شما بازدید کنندگان را به سمت تغییر وضعیت جذب می کند یا دفع می کند.برای مثال ، اگر ترم افزار علم تحلیل وب شما می گویدکه پنجاه درصد بازدید کنند گان صفحات فرود کلیک می کنند تا موردی را به سبد خریدشان اضافه کنند اما بعد از آن روند خریدرا در فرم حمل رها می کنند، احتمالا فرم حمل مانعی در راه تبدیل مشترک تبدیل به مشتری است. این فرصتی است تا نتایج را با تصحیح اطلاعات بر روی صفحه ی حا وی فرم حمل بهبود بخشید.


درزیر نکاتی برای استفاده اطلاعات در گزلرش کلیک مسیر آمده است تا تغییرات مشتریان را افزایش دهد:

 به دنبال روندی باشید که نشان می دهد بازدید کنند گان چطور به سمت صفحه ی ویژه ای مثل سبد خربد یا صفحه ی ثبت نام جذب می شوند.

ببینید آیا می توانید برای بازدید کنندگان میانبر ایجاد کنید.

 به دنبال پیدا کردن روند ی باشید که طی آن بازدیدکنندگان از صفحه ی ویژه ای دور می شوند، مثل صفحه ی فرود یا صفحه ی اصلی (home) شما، تا ببینید آیا می توانید به طور موًثر تری بازدید کنندگان را به مکان هایی در وب سایت جذب کنید که سود بیشتری داشته باشد.

 در مسیر کلیک ، آخرین صفحه را رهگیری کنیدتا ببینید کدام یک از صفحات شما باعث شده تعداد متوسطی از بازدید کنندکان از صفحه ی وب شما خارج شوند. اگر نمی خواهید این اتفاق بیفتد از اطلاعات حاصله برای بهبود صفحه ای که باعث خوج مشتری از سایت شده ،استفاده کنید.

 از گزارش های مسیر کلیک برای تشخیص علایق بازدید کنندگان استفاده کنید تا در ایمیل های آینده هدف گذاری کنید وبازدید کنندگان را به صفحه ی فرودی راهنمایی کنید که بر علایق آن ها تأکید می کند و سپس آن ها را به مسیرکلیک مربوط به علاقه ی ویژه ای هدایت کنید که با تبدیل بیننده به مشتری به پایان می رسد.
 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها