مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

محاسبه ی تعداد ایمیل های باز شده

میزان باز شده ها بیانگر تعداد تعاملات ویژه با سرور ایمیل بعد از ارسال ان است که بیان کننده ی درصدی از کل برنگشت نخورده هاست .تا قبل از انجام یکی از کارهای زیر ایمیل شما باز شده فرض نمی شود :

• دریافت کننده تصاویر ایمیل را فعال کند تا در پنجره ی پیش نمایش یا نمایش کامل ایمیل ببیند.
• دریافت کننده بر روی پیوند ایمیل کلیک کند.سرویس دهنده با محاسبه ی تعداد ایمیل های رهگیری شده باز شده و تقسیم ان بر کل برگشت نخورده ها تعداد باز شده را محاسبه می کند .در اینجا مراحل محاسبه ی تعداد باز شده ها امده است :


1.تعداد ایمیل های رهگیری شده ی باز شده و تقسیم ان بر کل برگشت نخورده ها تعداد باز شده ی به ازای هر ایمیل را محاسبه کنید.برای مثال اگر 80 تا از 100 ایمیلی که می فرستید برگشت نخورد و 20 تای ان به عنوان باز شده رهگیری شود به ازای هر ایمیل25/0 ایمیل باز شده داشته اید.


2.تعداد ایمیل های باز شده به ازای هر ایمیل را در 100 ضرب کنید تا درصد باز شده ها را به دست اورید.
با استفاده از تعداد برگشت نخورده ها به جای تعداد کل ایمیل های ارسالی تعداد باز شده ها را محاسبه کنید زیرا تعداد باز شده ها قدرت شناسایی ایمیل و محتوا را جدا از قدرت ارسال شما نشان می دهد . ایمیل هایی که دریافت نمی شوند احتمالا" باز نشده اند بنابراین از محاسبه ی تعداد باز شده ها حذف می شوند.


از انجایی که تنظیم پیش فرض برنامه های ایمیل مسدود کردن تصاویر است تا کاربر با کلیک ان را فعال کند برخی از مردم کلا ایمیل را بدون فعال سازی عکس می خوانند در چنین مواردی تعداد واقعی ایمیل هایی که مخاطب ان ها را مشاهده می کند احتمالا" بیشتر از گزارش هایی است که رهگیری ایمیل نشان می دهد.


ایمیل هایی با متن ساده و بدون پیوند یا تصویر فقط در صورتی قابل رهگیری هستند که مخاطب مستقیما" به ان پاسخ دهد .دقت کنید سرویس دهنده ی شما تصویری خالی در هر ایمیل وارد کند تا امکان رهگیری ان را داشته باشد.
 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها