مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

ارسال و پیگیری ایمیل

یکی از خصوصیات کاربردی و ارزشمند استفاده از ایمیل در بازاریابی تجاری استفاده از گزارش های رهگیری ایمیل برای دانستن این است که بعد از ارسال ایمیل گیرنده با ان چه می کند .

بیشتر سرویس دهندگان می توانند ایمیل شما را رهگیری را ببینید در این فصل متوجه می شوید که چگونه داده های موجود در گزارش نیامده اند نیز راه های خلاقانه ی دیگری می آموزید.

درک داده های اولیه ی رهگیری ایمیلشما در صورتی می توانید ایمیل های خودتان را رهگیری کنید که برنامه نویس پیشرفته ی HTML و پایگاه داده ها باشید بنابراین توصیه می کنم از سرویس دهنده ای برای رهگیری کمک بگیرید سرویس دهندگان به طور خودکار به پیوندهای ایمیل

کدهای رهگیری اضافه می کنند .هر کد رهگیری منحصر به یک شخص داخل لیست است و به یک عملیات ایمیلی مربوط می شود سرویس دهندگان همچنین برنامه هایی دارد که وقتی ایمیل های غیر قابل دریافت برمی گردد به طور خودکار کد دیگر سرورهای ایمیل را می خواند بدین ترتیب مجبور نیستید برای دانستن اینکه چرا ایمیل ویژه ای دریافت نشد کار سختی انجام دهید.

گزارش رهگیری ایمیل خلاصه ای تحلیلی از نتایج عملیات ایمیلی است که نشان می دهد:
• چه ایمیلی برگشته است
• چرا برگشته است .
• چه کسی ایمیل شما را باز کرده است .
• مخاطبان بر روی چه پیوند هایی کلیک کرده اند.
• چه کسی اشتراک ایمیل را لغو کرده است .
• چه کسی ایمیل شما را فوروارد کرده است.


محاسبه میزان ایمیل های برگشتی
تعداد برگشتی تعداد ایمیل هایی است که به عنوان دریافت نشده برگشت خورده اند و به عنوان در صدی از کل ایمیل های ارسالی بیان می شوند .سرویس دهنده میزان برگشتی را با تقسیم کل ایمیل های برگشتی بر تعداد کل ارسالی محاسبه می کند.


1. تعداد کل ایمیل های برگشتی را بر تعداد کل ایمیل های ارسالی تقسیم کنید تا عدد کل ایمیل های برگشتی به ازای هر ایمیل را به دست آورید.


برای مثال اگر 100 ایمیل بفرستید و 20 عدد ان برگردد به ازای هر ایمیل ارسالی 2/0 ایمیل برگشتی داشته اید.


2. عدد برگشتی به ازای هر ایمیل را در 100ضرب کنید تا درصد ایمیل های برگشتی را به دست آورید.

محاسبه ی کل ایمیل هایی که برگشت نخورده اند .کل برنگشت نخورده ها تعداد ایمیل هایی است که برگشت نخورده اند و بنابراین در یافت شده محسوب می شوند .سرویس دهنده با کسر تعداد کل برگشت خورده ها از کل ایمیل های ارسالی تعداد برگشت نخورده ها را حساب می کند.


این تعداد را خودتان این طور محاسبه کنید:
کل ایمیل ارسالی
کل ایمیل برگشتی-
ایمیل های برنگشت نخورده


کل برگشت نخورده ها گاهی اوقات با درصد هم بیان می شود اما به عنوان عدد صحیح معنادارتر است زیرا تعداد ایمیل های باز شده بر اساس تعداد ایمیل های برگشت نخورده محاسبه می شود نه بر اساس کل ارسالی .


تعداد کل ایمیل های برگشت نخورده با تعداد ایمیل های دریافت شده یکی نیست .بعضی از ایمیل های به عنوان برگشتی گزارش نمی شوند .زیرا نرم افزار کامپیوتر کاربر یا وسیله ی قابل حملی ان را برگردانده است نه سرور ایمیل .بعضی از سرورها به غلط ایمیل شما را به سطل اشغالی می فرستند که کاربر به ان دسترسی ندارد.


اگرچه نمی توان مطمئن بود که ایمیل های که برنگشته اند دریافت شده اند اما تا زمانی که دلیل خوبی برای باور دیگری ندارید فرض کنید ایمیل هایی که برنگشته اند به دست مخاطب رسیده اند زیرا این ایمیل ها به طور اساسی برعکس تعداد ایمیل های برگشتی هستند بر طبق RETURNPATH میانگین تعداد ایمیل های برنگشت نخورده تقریبا" 8/0 یا 80%است.

طراحی سایت در اصفهان
 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها