مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

اضافه کردن تصاویر مناسب به ایمیل

وقتی تصویری به طور مناسب استفاده شود با تقسیم متن ایمیل به اجزای کوچک تر خواندن سریع ایمیل را راحت تر می کند تصاویر بعنوان لنگر تصویری استفاده می شوند و جلب توجه می کنند این تصاویر هستند که به مخاطب دلیلی می دهند تا دست از نگاه کردن به ایمیل بردارد و شروع به خواندن ان کند .از سوی دیگر استفاده ی نامناسب از تصاویر م
مکن است حواس خواننده را از ایده ی اصلی پرت کند و انتقال پیام را مختل سازد.

اضافه کردن تصاویر تکبرای اضافه کردن تصویر تک در بدنه ی ایمیل سه انتخاب دارید .می توانید ان را در مرکز راست یا چپ قرار دهید.
بیشتر نرم افزار های ایمیل و سرویس دهندگان به شما اجازه می دهند با استفاده از رابط کاربر تصاویر را همتراز کنید.بدین ترتیب نیازی به دانستن کد ندارید.
وقتی ایمیل شما فقط شامل یک مطلب و یک تصویر است چینش ان ها به شکل های زیر بهترین تاثیر را دارد:


• قرار دادن تصویر در مرکز : تصویر در مرکز ستون و در بالای متن نمایش داده می شود .هیچ متنی در سمت چپ یا راست تصویر قرار نمی گیرد.معمولا وقتی پهنای تصویری بیش از ارتفاع ان باشد مرکزی کردن بهترین گزینه است.


• قراردادن تصویر در سمت چپ: تصویر در قسمت چپ ستون و متن در سمت راست ان قرار می گیرد .دقت کنید که متن و تصویر در یک ارتفاع باشند یا متن زیر تصویر حداقل دو سطر پایین تر از ان قرار بگیرد.


• قراردادن تصویر در سمت راست : تصویر در قسمت راست ستون و متن در سمت چپ ان قرار می گیرد.دقت کنید که متن و تصویر در یک ارتفاع باشند یا متن زیر تصویر حداقل دو سطر پایین تر از ان قرار بگیرد.

اضافه کردن تصاویر متعددوقتی از مقاله ها و تصاویر متعدد در یک ستون استفاده می کنید ان ها را در الگوها مرتب کنید.برای مرتب کردن تصاویر به صورت لنگرهای جذاب بصری در یک ستون پنج الگوی اصلی کاربرد دارند:


• همه ی تصاویر در وسط چیده شوند: اگر مقاله های متعددی در یک ستون داشته باشید و اولین مقاله با تصویر مرکزی شده شروع شود باید تصاویر مقاله های باقیمانده برای ان ستون نیز در وسط چیده شوند.


• تمامی تصاویر در سمت چپ هم ردیف شوند : وقتی یک ستون دارید و می خواهید تصاویر در مرکز توجه قرار بگیرند بهترین گزینه هم ردیف کردن تصاویر در سمت چپ است .مخاطب احتمالا" پیش از اینکه نگاهی به متن بیندازد تصاویر مختلف را تا پایین صفحه نبال می کند.


• تمامی تصاویر در سمت راست هم ردیف شوند: وقتی ایمیل شما ستونی باریک به سمت چپ دارد که می خواهید جلب توجه کند تصاویر را در سمت راست هم ردیف کنید تصاویری که در راست همتراز می شوند ضرورتی ندارند بلافاصله مورد توجه قرار بگیرند.


• ترکیب همترازی از چپ به راست یا راست به چپ : ترکیب همترازی های مختلف به خواننده کمک می کند به جای نگاه کردن مستقیم به تعدادی تصویر تکراری تا پایین صفحه چشمش را در طول و عرض ایمیل حرکت دهد.


• تصاویری که در پایین صفحه چیده شده اند : تصاویر پایین متن قبل از اینکه خواننده به انتهای مقاله برسد توجه او را جلب می کنند هم ردیف کردن در پایین صفحه بسته به تصویر و متنی که بلافاصله زیر تصویر می اید در سمت راست ,چپ , مرکز انجام می شود.مثالهای زیر از تصاویر همتراز شده ی تاثیر گذار هستند.


• تصویری از امضا در پاراگراف پایانی : توجه خواننده را به اطلاعات تماس یا درخواست انجام کاری جلب می کند.


• تصویر کوچک یا ایکونی مربوط به فراخوان انجام کار : برای مثال ایکونی از تلفن ممکن است برای جلب توجه به شماره تلفن استفاده شود.


• نشانه یا لوگویی که نشانه ی اعتبار است : برای مثال لوگویی که گواهی نامه های شما را به عنوان تاجری معتبر نشان می دهد توجه خواننده را به پیوندی برای دیدن لیستی از تقدیر نامه ها جلب می کند.
 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها