مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

استفاده از ستون برای سازماندهی متن


استفاده از ستون برای سازماندهی متنجا دادن لنگرهای تصویری در یک چهارم شیوه ی مناسبی برای جلب توجه به موضوعات مختلف است .اما در صورتی که لنگرهای تصویری و محتوای مربوط به ان را متناسب با الگوهای مختلف سازماندهی نکنید .خواننده نمی تواند اطلاعات دیگری را که لنگرها سعی دارند روی ان تاکید کنند به طور موثر اولویت بندی کند.استفاده از ستون ها برای سازماندهی لنگر های تصویری و محتویات مربوط به خواننده اجازه می دهد گروه های مختلفی از محتویات را در حین اینکه نگاهی به ایمیل می اندازد بخواند .


استفاده از صفحه بندی بر اساس ستون به دو عامل بستگی دارد:


• ایمیل تان شامل چه تعدادی گروه بندی متنی است:


قبل از شروع صفحه بندی بر اساس ستون محتوای ایمیل را به زیر مجموعه های مختلف گروه بندی کنید بدین ترتیب می توانید تعداد ستون های لازم و همچنین مکان لنگر های تصویری مربوط به متن را تعیین کنید.برای مثال اگر ایمیل تان حاوی نوعی مقاله یا پیشنهاد است احتمالا" به یک ستون برای سازماندهی عنوان ,شکل ها,متن و پیوند ها نیاز دارید.اما اگر ایمیل تان حاوی مقاله های مختلف پیشنهادات و درخواست انجام کار است احتمالا" برای گروه بندی تصاویر مربوط به هم به دو یا چند ستون احتیاج دارید .

گروه بندی محتوا شامل موارد زیر است :


• مقاله هایی با اندازه ی مشابه
• برنامه های مختلف و لیست های دیگر
• تخفیف ها و پیشنهاداتی با صفحه بندی مشابه
• گروهی از پیوند های مربوط به یکدیگر مثل گروهی از پیوندهای وبسایت ها
• گروهی از خبرنامه های مشابه مثل عناوین خبری جدید
• توصیه نامه های و نقل قول های مربوط به پیشنهاد اصلی
• آگهی ها و طرح های گرافیکی تک

• چه گروه بندی محتوایی برای جلب توجه خواننده مهم تر است:

بعد از اینکه محتوای مربوطه را از نظر ذهنی دسته بندی کردید صفحه بندی بر اساس ستون را انتخاب کنید .صفحه بندی در عین اینکه کم اهمیت ترین گروه ها را نادیده می گیرد باید بر روی مهم ترین گروه بندی ها تاکید کند .برای هر گروه بندی محتوایی به ستون جدایی نیاز ندارید اما توصیه می کنم مهم ترین محتوا را در ستونی مجزا قرار دهید برای مثال اگر ایمیل تان شامل تخفیف سه کالا و سه موضوع مربوط به یکدیگر است می توانید تخفیف ها را در یک ستون اصلی و بقیه ی مطالب را در ستون های جانبی کوچک تر با یک عنوان برای هر گروه قرار دهید.بیشتر سرویس دهندگان ایمیل الگوهایی با صفحه بندی بر اساس ستون و طراحی های HTML در اختیارتان قرار می دهند و برخی دیگر در صفحه بندی ستون ها به سلیقه ی خودتان به شما کمک می کنند.


تک ستونی


صفح بندی تک ستونی بهترین گزینه برای وقتی است که ایمیل تنها یک گروه مطلب دارد .برای مثال اگر ایمیلی با مطالب و پیشنهاد های مربوط به هم می فرستید مطالب یا پیشنهادات را طوری دسته بندی کنید که در ستون بر اساس اولویت دیده شوند .

تک ستون در موارد زیر انتخاب مناسبی است :
• تخفیف های مجزا
• نامه های تجاری
• دعوت نامه های تک برنامه
• مطبوعات
• کارت ها و اگهی ها


در اینجا نکاتی برای استفاده از صفحه بندی تک ستونی امده است :


• عنوان اصلی را از یک چهارم چپ بالا شروع کنید.
در صفحه بندی تک ستونی ,شروع عنوان اصلی از یک چهارم چپ بالا قبل از متن ایمیل توجه را بعنوان جلب می کند.


• فراخوان در خواست انجام کار را در عنوان اصلی یا در عنوان فرعی که از یک چهارم سمت چپ بالا شروع می شود جای دهید.
می توانید این درخواست را در ستون هم تکرار کنید.


• از فضای سفید ,مرزها و شکل ها استفاده کنید.
این کار از دسته بندی نامناسب مطالب جلوگیری می کند.


دوستون با پهنای مساویوقتی گروه های محتوایی با اهمیت مساوی یا یک گروه با دو متغیر دارید صفحه بندی دو ستون با پهنای مساوی انتخاب مناسبی است برای مثال اگر دعوت نامه ی ایمیلی برای توضیح دو برنامه ارسال می کنید با استفاده از ستون هایی با پهنای مساوی بر روی هر دو برنامه تاکید کنید در حالی که در ستون چپ به برنامه ی سمت چپ کمی بیشتر اهمیت می دهید .


طراحی دو ستون مساوی برای موارد زیر مناسب است :
• تخفیف های دو تایی
• دعوت نامه های دوتایی
• یک جفت اگهی
• دو مقاله با اهمیت مساوی
• اطلاعات مشابه برای دو گروه مخاطب


نکات زیر برای استفاده از صفحه بندی دو ستونی مساوی به کار می ایند:


• برای هردو از یک صفحه بندی استفاده کنید.
برای مثال اگر ستون چپ با عنوان شروع می شود و تصویری در سمت راست ستون دارید دقت کنید ستون راست با عنوان شروع شود و در قسمت راست تصویر داشته باشد.

• از مرز ها و فضای سفید برای جدا کردن ستون ها استفاده کنید.
وقتی نمی خواهید مطالبتان در هر شکلی با هم مخلوط شوند.


• ردیفی را در نظر بگیرید که کل پهنای هر دو ستون را بگیرد و در بالای دو ستون به طور مساوی گسترده شود.
برای کمک به ارتباط دو ستون نشان تجاری و عنوان اصلی را با عنوان موضوع اصلی بیاورید یا اینکه خلاصه مطالب ستون را در انجا بنویسید.

دو ستون با پهنای نامساویاستفاده از دو ستون با پهنای نامساوی وقتی مناسب است که مطالبی با اهمیت متفاوت دارید برای نمونه استفاده از دو ستون نامساوی گزینه ی خوبی است برای :


• خبرنامه ها
• تخفیف ها با مطالب پشتیبان طولانی
• دعوت نامه های برنامه ها با جزئیات مربوط به ان ها
• ایمیل های دستور العملی با پیوند ها ی مربوط به ان


نکات زیر برای استفاده از دو ستون نامساوی مفید است :


• اطلاعات بزرگ تر را به لیست هایی در ستون های باریک خلاصه کنید.
برای نمونه اگر ستون باریک تر حاوی لیستی از برنامه های اینده مربوط به پیشنهادی در ستون اصلی است به جای اینکه هر برنامه ای را با جزئیات تو ضیح دهید از عنوان برنامه و تاریخ به شکل پیوندی به اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

ستون باریک برای این گونه لیست ها مناسب است :


• پیوند ها
• مقاله های بایگانی
• کالاهای جدید در اینده
• حامیان
• دستورالعمل های قدم به قدم
• اطلاعات مربوط به محتوا
• مطالب مربوط به یکدیگر را با عناوین کوتاه در ستونی باریک مشخص کنید.


برای نمونه اگر ستون باریک حاوی لیستی از پیوند های جهت یابی متصل به فهرست مطالب است عنوانی مثل پیوند سریع یا زود بیابید را در ان بگنجانید .گروه های عناوین کوتاه برای این موارد کاربرد دارند:


• پیوندهای وب
• برنامه های بعدی
• حامیان ما
• تماس با ما
• به زودی
• تقدیر نامه ها
• مهم ترین مطالبتان را در ستون سمت چپ قرار دهید.


وقتی میخواهید بر روی مطلبی در ستون باریک تاکید کنید ان را در سمت چپ قرار دهید زیرا ستون باریکی که از قسمت بالای سمت چپ شروع می شود و به سمت پایین صفحه ادامه می یابد احتمالا" توجه مخاطب را نیز به پایین صفحه جلب می کند وقتی ستون پهن تر از قسمت بالای سمت چپ شروع شود احتمالا" خواننده کاملا" به ستون پهن تر توجه می کند.

ردیف هایی از ستون های متعدداستفاده از سه یا چند ستون در یک ردیف به دنبال ستونی تک راه مناسبی برای تاکید بر کیفیت مطالب است ردیف از ستون های متعدد انتخاب خوبی برای موارد زیر :


• تخفیف هایی با دو یا سه تصویر
• دعوت نامه برای برنامه هایی در دو یا سه مکان
• پیشنهاد هایی با سه فراخوان یا بیشتر


سه یا چند ستون کل طول ایمیل را در بر می گیرند و باعث می شوند نگاه اجمالی به ان مشکل شود.
در ادامه می گویم که چگونه از ردیف هایی با چند ستون استفاده کنید:


• پیام مشابهی را با تغییرات کوچک تکرار کنید.
برای نمونه برای تاکید بر روی مسیر سه فروشگاه مختلف یا نمایش سه شکل از یک کالا با درجه بندی های مختلف از سه ستون استفاده کنید.


• از صفحه بندی و طراحی مشابه استفاده کنید.
وقتی از ردیفی از ستون های مختلف استفاده می کنید دقت کنید تمامی ستون ها از نظر چشمی به سمت بالا مرتب شوند همه ی ستون ها را با طول و پهنای مساوی ترسیم کنید و دقت کنید که تمامی شکل ها و متن ها بصورت شبکه ای مرتب شوند.


• پیوندی در ان قرار دهید.
از انجایی که ستون ها ی مختلف احتمالا" انقدر پهن نیستند که تمامی اطلاعات را در بر بگیرند پیوند هایی برای اطلاعات بیشتر در هر ستون بگنجانید برای نمونه اگر ستون شما حاوی شکل یا کالایی است شکلتان را به اطلاعات بیشتر درباره ی ان کالا ربط دهید یا پیوندی به یک متن با عنوان جزیئات بیشتر و به سبد خرید اضافه کنید در ان جای دهید.


ترکیبی از صفحه بندی ستونیایمیلی را با صفحه بندی ستونی ترکیبی نشان می دهد .ستون های متعدد وقتی به کار می ایند که می خواهید گروهی از با مطالب مربوط به یکدیگر اما با اهمیت متفاوت را در ایمیل بیاورید.
برای مثال برای تاکید بر روی اطلاعات خلاصه شده در قسمت چپ بالای ایمیل و سپس تاکید بر روی گروه های مختلف مطالب طولانی تر در یک ستون از دو ستون در دو چهارم بالای ایمیل تان استفاده کنید که تک ستون اصلی در زیر ان دو می اید .

ستون های متعدد ترکیبی انتخاب خوبی برای موارد زیر است :


• خبرنامه با یک مقاله ی اصلی و چند مقاله ی کم اهمیت تر
• تخفیف هایی با جزئیات و مدت زمان مختلف
• خبر نامه و تخفیف هایی در کنار خلاصه مطالب مختلف


نکات زیر برای استفاده از ترکیب صفحه بندی ستونی کاربرد دارد:


• برای هر ستون از یک عنوان اصلی استفاده کنید.
برای مثال ممکن است عنوان یک ستون عناوین این هفته و عنوان دیگری عناوین جدید باشد.


• رنگ زمینه ی ستون را هماهنگ کنید.
وقتی بیش از یک ستون دارید تعداد رنگ های تفکیکی را به حداقل برسانید تا خواننده گمراه نشود .استفاده از رنگ مشابه برای تمامی ستون ها باعث می شود متن دارای اهمیت یکسان به نظر برسد در حالی که تغییر رنگ یک یا دو ستون ممکن است باعث شود محتوای یک ستون کما بیش بیشتر جلب توجه کند.


• از مخاطبان بخواهید ایمیل تان را ذخیره کند.


بیشتر مردم ایمیلی با ستون های متعدد و مطالب زیاد را نمی خوانند .از فراخوان اصلی استفاده کرده و از مخاطبتان بخواهید ایمیل تان را ذخیره کند تا سر فرصت به ان رجوع کند.
مطالب ایمیل باید به هم ارتباط داشته باشند .اگر مطالبتان را نمی توانید با عنوان یک موضوع اصلی گروه بندی کنید ان را به جای ستون های مختلف به ایمیل های مختلف تقسیم کنید.

 

دیدگاه ها
پربازدیدترین ها