مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

طراحی سایت Medical Help

نام وب سایت : Medical Help

آدرس وب سایت : www.medicalhelp.ir

نوع وب سایت : فروشگاهی

تاریخ تحویل : 1396

گروه آموزشی MedicalHelp با بکارگیری متخصصان و با هدف ارائه فایل های آموزشی جهت بیماران، پرستاران و بیمارستان ها در جهت بهبود سطح آموزش به بیمار و اهمیت بحث اعتباربخشی، آغاز به کار نموده است.
همچین با توجه به اهمیت فراوان در جهت نگهداری و مراقبت از بیمار تا مهار بیماری، زمان بر بودن جمع آوری محتوا، دشواری تطبیق محتوا با استانداردهای اعتبار بخشی، مراحل زیاد و دشوار اداری برای تالیف محتوای قابل قبول، کمبود منابع انسانی در بیمارستان برای آموزش بیمار و هزینه بر بودن تالیف محتوا، این گروه بر آن شد تا فایل هایی با زمینه رنگی و محتوای کلیدی و مفید در ابعاد A4 همراه با تصاویر مرتبط بصورت رنگی و جذاب طراحی و با نام، لوگو و مشخصات بیمارستان بومی سازی شده و بصورت فایل الکترونیکی برای افزایش دانش و توانایی در زمینه های مختلف از جمله ارتوپدی ، انواع سرطان ها ، قلب و عروق و... و برای کاربردهای زیر ساخته و ارائه دهد.

آموزش بیمار    آموزش پرستار

2001
1
 
0
دیدگاه ها