مورد علاقه ها 0
مشاوره و تماس سریع : 09120532653

طراحی سایت ایرانیان تدبیر

نام وب سایت : ایرانیان تدبیر

آدرس وب سایت : www.iraniantadbir.com

نوع وب سایت : دریافت آنلاین سفارش 

تاریخ تحویل : 1395

پراکندگی متخصصان در زمینه های مختلف در سطح کشور، نبود ارتباطات کافی بین کارفرمایان و متخصصان برای انجام کار، کاهش رقابت بین متخصصان برای بهبود کیفیت کار به دلیل نبود بستر مناسب برای آشنایی کارفرمایان با متخصصان، مسافرتهای درون شهری (و گاهی برون شهری) اضافی برای انجام برخی از امور و دیگر موارد، از مشکلاتی است که پورتال جامع کسب و کار مجازی در صدد کاهش هر چه بیشتر آنها می باشد.
درواقع پورتال جامع کسب و کار مجازی پورتالی برای معرفی و انجام انواع پروژه ها می باشد. این پورتال از طریق معرفی پروژه های تعریف شده توسط کارفرمایان به مجریان، نقش تسهیل گری در این میان را بر عهده دارد.
1891
0
 
0
دیدگاه ها