تلفن تماس با ما 36411130-031

گروه تولیدی منیمو

نام وب سایت : گروه تولیدی منیمو

آدرس وب سایت : www.monimo.ir

نوع وب سایت : لوازم و تزئینات داخلی ساختمان

تاریخ تحویل : 1393

تولیدی منیمو مفتخر است که توانایی خود را متناسب با فضای طراحی شده و یا طرح ذهنی شما , با استفاده از دستگاه های مدرن و پیشرفته روز جدیدترین دستگاه خم درخواست ذهنی شما را به تصویر کشانده و به مرحله تولید رساند .