تلفن تماس با ما ۳۶۴۱۱۱۳۰-۰۳۱

جفت کردن مواردی که هیچ کس فکر نمی کند در کنار هم بیایند

جفت کردن مواردی که هیچ کس فکر نمی کند در کنار هم بیایند

ابداعات اکسی مورون مواردی هستند که آن ها را ترکیب های غیر متحمل می نامم وهنگامی که به شکلی زیرکانه انجام یابد اغلب به ابداعات جدیدی می انجامد.

بازی با لغات برای یافتن ترکیب های پیش بینی نشده

ابداعات بازی با لغت از اجزا و عناصر الهام شده از طریق ترکیب لغات استفاده می کنند.گاهی لغات شبیه هستند زیرادارای ریشه لغتی مشابهی هستند. دانستن ارتباط خویشاوندی بین لغات به شما کمک می کند ارتباط بین چیزهایی که این لغات معرف آن هستند دریابید. 


Tablet (به معنی نوعی لپ تاپ ) و Table ( به معنی میز ) به طور مثال دارای ریشه ی مشابهی هستند: لغت لاتین tabula که به معنای تخته یا الواراست.الوار چوب یا سنگ لوح در زمان روم باستان استفاده های متعددی داشتند.
مردم غذای خود را روی میزهای ساخته شده از tabula (تخته ) و نامه ها ومکتوباتشان را روی الوارهای کوچک تر می نوشتند وبه همین دلیل است که یک Table ( میزوجدول) ممکن است یک شبکه ی چهارخونه ی حاوی اطلاعات ونیز وسیله ای برای سروغذا برروی آن باشد.

برای بازی بالغات وتولید بینش های خلاق نیازی به یافتن ارتباطی منطقی بین لغات ندارید. قافیه ویژه یا دلیل خاصی برای هم قافیه بودن برخی لغات وجود ندارد، ولی بازهم لیستی از لغات که هم قافیه هستند نقطه ی شروع خوبی برای یافتن ترکیب های احتمالی است. مثلا این لیست را در نظربگیرید:
.time , grime ,crime ,thyme , Climb , prime , rhyme , dime ,
آیامی توانید با استفاده از جفت کردن کلمه هایی از این لیست به کالایی جدید فکرکنید؟ نظرتان درمورد
Time ، Climb یک بازی که در قرون وسطا شروع شده وشما باید خود را بالابکشید (Climb) وبا یافتن تمامی ابداعات کلیدی در طول راه خود را به زمان حال (time) برسانید. نظرتان درمورد یک ساعت یک بارمصرف به نام time dime چیست؟ در خیالاتم آن را یک ساعت مینیاتوری جیبی دارای تایمر(timer) به اندازه ی یک ده سنتی (dime) می بینیم که از یک چیپ کامپیوتری ساده ونمایشگر LED به قیمت ده سنت ساخته شده است.

تقلید بدون نقض حقوق دارایی های فکری

کالاهای تقلیدی بدون احساس شرم از ایده ی موفق کالای شخص دیگر کپی می کنند ، حتی اگر با مارک تجاری یاخط تولید کالای آن ها مناسبتی نداشته باشد . اگرشما شبکه توزیع دارید وشرکت دیگری ایده ی کالای خوبی را داراست چرا شماهم این کار را نمی آزمایید؟ تنهاکاری که باید انجام دهید یافتن رذاهی برای تلفیق ایده ی آن شرکت با عنصری از رویکرد یا آرم تجاری تان است تا کالا را مال خود کنید.

ترکیب تقاضای یک مشتری با یک راه حل که می توانید آن را بفروشید
ابداعات ناشی از نیاز ، کالاها یا خدماتی هستند که برای برآوردن یک نیاز یا یک خواسته که توسط مشتریان ابراز شده اند واز طریق مطالعات وسیع وگفتگو های گروهی طراحی شده ، به وجود آمده اند.

در جستجوی اطلاعات غیرمعمول

ترکیب چند چیز کاری بسیار خوب است ، اما نظرتان درمورد تلفیق ایده ها و اطلاعات چیست ؟ اصل نو آوری از طریق تلفیق درمورد موارد ناملموس ونه فقط موارد قابل لمس صدق می کند وشما می توانید با ترکیب ایده ها واطلاعات به شیوه ای تازه به طراحی هایی جدید دست یابید.