تلفن تماس با ما ۳۶۴۱۱۱۳۰-۰۳۱

کاهش ایمیل های فیلتر شده

فیلتر ایمیل برنامه ای است که متن ایمیل را برای تشخیص اینکه ناخواسته است یا نه به طور کلی بررسی می کند .اگر ایمیل تان حاوی متنی باشد که به طور بالقوه ناخواسته باشد برنامه ی ان را در مکانی مثل سطل اشغال نگه می دارد یا ایمیل را علامت گذاری می کند تا متن ناخواسته مشخص شود.
فیلتر ها با برنامه هایی که ایمیل را مسدود می کنند و برگشت می زنند فرق دارند زیرا ایمیل را به فرستنده برنمی گردانند.
گاهی اوقات حتا اگر دریافت کننده نخواهد ایمیل را فیلتر کند باز هم این اتفاق می افتد متن ایمیل های دلخواه که باز هم فیلتر می شوند مثبت کاذب نامیده می شوند این ایمیل ها به خاطر تعداد زیاد محتوای ایمیل اسپم که در اصل شبیه متن ایمیل قانونی است خیلی رایج هستند برخی از فیلتر های ایمیل بیش از بقیه مثبت کاذب ایجاد می کنند این به خاطر افرادی است که پشت فیلتر ها هستند و تصمیم می گیرند چه نوع محتوایی ناخواسته محسوب می شود .